KWR rapport - PCD 4 2016

Reservoirs voor drinkwater. Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805.200).

Rapporten

Het voorliggende document is de tweede editie van deze praktijkcode, die in 2016 is afgerond. Naast een redactionele slag zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste editie: Op diverse onderdelen van het ontwerp, de realisatie en de bedrijfsvoering zijn de huidige inzichten van de drinkwatersector verwerkt; Het overzicht met referenties is gecompleteerd en geactualiseerd, en op basis daarvan en indien van toepassing zijn teksten aangepast; Waar van toepassing is de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van drinkwater verwerkt; Een lijst met begrippen en bijbehorende omschrijvingen is toegevoegd; Er wordt meer aandacht gegeven aan materialen anders dan beton (staal, RVS, kunststof) en dan met name in hoofdstuk 5; Er wordt uitgebreider aandacht gegeven aan het beproeven op de waterdichtheid van betonnen reservoirs; Op diverse onderdelen is informatie over de bedrijfsvoering geactualiseerd, bijvoorbeeld voor de desinfectie van reservoirs.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?