Publieksmedia

KWR in het nieuws R. Bartholomeus - Eerste resultaten Boer Bier Water zijn hoopvol

Artikelen

“De proef met omgekeerde peilgestuurde drainage op de percelen van melkveehouder Wilfried van Dijk verloopt succesvol. Dat blijkt uit de eerste resultaten van wateronderzoeksinstituut KWR. Sinds vorig jaar november pompt een vijzel gezuiverd restwater van buuronderneming bierbrouwerij Bavaria naar de hoge, droge zandgronden van melkveehouder Wilfried van Dijk.
De proef met omgekeerde peilgestuurde drainage zou binnen twee jaar moeten uitwijzen of de grondwaterstand voldoende omhoog kan worden gebracht zodat de gewassen er profijt van hebben en de melkveehouder zijn percelen nauwelijks nog hoeft beregenen.”

(Citaat: KWR in het nieuws R. Bartholomeus – Eerste resultaten Boer Bier Water zijn hoopvol – www.zlto.nl (2016)december – website, 23 december 2016)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?