BTO rapport - BTO 2016.077

Risico's van Geothermie voor Grondwater

Rapporten

Zorgvuldige omgang met onze grondwatervoorraden is van groot belang voor het voor de toekomst garanderen van een efficiënte productie van schoon en goed drinkwater. Tegelijkertijd is het gebruik van de ondergrond voor duurzame energie, zoals geothermie, sterk toegenomen. Incidenten bij diepe mijnbouwactiviteiten illustreren dat dit soort activiteiten niet zonder risico is en zijn voor Vewin aanleiding tot zorg over de risico’s van geothermie voor grondwater. Vewin wenst daarom beter inzicht in de specifieke kenmerken en risico’s van geothermiesystemen en mogelijke interferenties met grondwater en oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening. In deze studie is geïnventariseerd welke specifieke risico’s voor grondwater zich voordoen. Ook is ingegaan op de vraag welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?