BTO rapport - BTO 2016.092

Remote sensing en droogteschade veroorzaakt door drinkwateronttrekking

Rapporten

Arcdis heeft contact gezocht met Vitens, Brabant water en KWR om de mogelijkheden te bespreken om Remote Sensing technieken in te zetten ten behoeve van het bepalen van droogteschade. De huidige methode voor het bepalen van droogteschade is niet klimaatbestendig. Mede als gevolg van klimaatsverandering neemt de vraag naar alternatieve methodieken toe. Vitens en Brabant Water hebben vervolgens Arcadis, in samenwerking met KWR, gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van Remote Sensing. Tevens moet daarbij een inschatting van de kosten van het gebruik van Remote Sensing worden gemaakt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?