Vakblad artikel

Internationale samenwerking voor water: het belang van duurzame netwerken

Artikelen

“Op basis van een grootschalige database van door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksprojecten, is het internationale netwerk van wateronderzoek in kaart gebracht. Het Europese waternetwerk is de afgelopen 30 jaar enorm gegroeid, zowel in omvang als in diversiteit. Het aandeel van kleine landen en nieuwe EU-lidstaten is relatief groot. Geografische, organisatorische en sociale nabijheid bevorderen samenwerking: organisaties met verwantschap in een van deze dimensies werken gemakkelijker samen. Dat betekent dat een zekere mate van continu├»teit in het samenwerkingsnetwerk wenselijk is. Dit artikel sluit daarom af met drie suggesties om deze continu├»teit te vergroten.”

(Citaat: Hessels, L.K., Heringa, P., van der Zouwen, M.W., van Vierssen, W. – Internationale samenwerking voor water: het belang van duurzame netwerken – H2O-Online (2016)16 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?