KWR rapport - KWR 2016.095

Grondwater, drinkwater en mijnbouw. Achtergronddocument ten behoeve van de Structuurvisie Ondergrond

Rapporten

De Nederlandse ondergrond is rijk aan grondstoffen. Eén daarvan is grondwater, waar een belangrijk deel (ca. 60%) van ons drinkwater uit geproduceerd wordt. Drinkwater is een eerste levensbehoefte, we kunnen niet zonder voldoende en schoon water. Het is daarom van groot belang om de bronnen van dat drinkwater goed te beschermen. Diezelfde ondergrond bevat ook gas, olie en steenzout. De winning van deze grondstoffen vormt een belangrijke basis onder onze welvaart. Daarnaast neemt de temperatuur toe met de diepte. Benutten van deze aardwarmte of geothermie kan een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?