BTO rapport - BTO 2016.102

Trendalert Mainports voorbij

Rapporten

De haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol zijn als mainports voor de economie en vestiging van bedrijven van grote waarde voor Nederland. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) wijst er op dat, o.a. door een toenemende nadruk op waardenetwerken van hoogwaardige activiteiten, het belang van mainports gaat afnemen. RLI adviseert om een Strategie Vestigingsklimaat 2040 op te stellen met als doel de onderlinge interactie en samenhang van belangrijke economische kerngebieden van Nederland te versterken. Bijvoorbeeld tussen de Zuidvleugel van de Randstad met het kenniscentrum rond Eindhoven. Zij ziet een goede digitale infrastructuur, technologische innovatie, de kwaliteit van leefomgeving en voorzieningen als belangrijke basisvoorwaarden voor het aantrekken van bedrijvigheid, kennis en talent.
Voor de watersector is zicht op regionale economische ontwikkeling en vestiging van nieuwe bedrijven van belang voor de inrichting van haar toekomstige infrastructuur (zowel waterpeil als watervraag en afvalwater). En, hoe kunnen de waterbedrijven bijdragen aan een goede vestigingsklimaat en de aanpassingsvermogen vergroten?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?