BTO rapport - BTO 2016.212(s)

Opbrengsten van BTO Verkennend Onderzoek 2013-2016

Rapporten

Het Verkennend Onderzoek is één van de vier componenten binnen het BTO 2013-2017. Het Verkennend Onderzoek biedt ruimte om nieuwe ideeën te onderzoeken. Dit onderzoek is risicovol: vaak zal het pas op termijn tot praktische toepassingen leiden en bij de start staat zeker niet vast dat het onderzoek daadwerkelijk tot een praktische toepassing leidt. Verkennend Onderzoek stimuleert drinkwaterbedrijven en onderzoekers om ook buiten de gebaande paden te denken, wat bijdraagt aan nieuwe ideeën en innovaties. In het Verkennend Onderzoek evalueren we nieuwe wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijkheden op hun betekenis (nu en in de toekomst) voor de drinkwaterbedrijven. Het Verkennend Onderzoek wordt geprogrammeerd en uitgevoerd door KWR. De opbrengsten van de verkenningen worden gecommuniceerd door middel van een ‘BTO Verkennend onderzoek’ notitie. Deze kan worden aangevuld met een presentatie aan het Coördinerend Overleg en/of themagroepoverleg. Achteraf wordt verantwoording afgelegd
aan het Directeurenoverleg over de invulling en opbrengsten van het Verkennend Onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?