BTO rapport - BTO 2016.048

Kostenefficiënte toepassing van sensoren voor meerdere doelen in het drinkwater-distributiesysteem

Rapporten

Netwerken van waterkwaliteitssensoren kunnen de monitoring van het distributienet verbeteren. Omdat sensornetwerken nog niet breed worden toegepast, zijn er nog veel onzekerheden over de kosten en opbrengsten van sensornetwerken. Om te onderzoeken of het gunstiger is sensornetwerken in te zetten die
gelijktijdig meerdere doelen dienen, zijn drie mogelijke doelstellingen uitgewerkt die verschillende hiërarchische niveaus in de bedrijfsvoering weerspiegelen: versterken van klantvertrouwen (strategisch niveau), systeemkennis van het distributiesysteem (tactisch) en bescherming van de klant met waterkwaliteitsbewaking (operationeel). De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat het meervoudig inzetten van sensornetwerken een reëel perspectief biedt op het verhogen van opbrengsten ten opzichte van de kosten. Het onderzoek biedt handvatten voor het realiseren van (een business case voor) meervoudige toepassing van sensornetwerken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?