BTO rapport - BTO 2016.097

Trendalert De Betekeniseconomie

Rapporten

Na de kredietcrisis is van bovenaf in het financieel-economisch systeem geen structurele verandering doorgevoerd; maatschappelijke aandacht verslapt en de politieke noodzaak ebt weg. Van onderop zien we echter wel steeds meer ‘happy startups’ die maatschappelijke waarden en betekenis boven financieel rendement prioriteren. Recent onderzoek van Deloitte constateert dat betekenisgeving bepalend is voor welke werkgevers jongeren kiezen. David Graeber, Hoogleraar Antropologie aan de London School of Economics, verklaart deze trend als tegenreactie op een langdurige uitholling van arbeidsactiviteit door het neoliberalisme: reductie tot uurtjes schrijven en targets halen, vooral in het bedrijfsleven, maar ook steeds meer bij de overheid. En het fenomeen dat werknemers zelf hun werk als onzinnig ervaren. In een uitzending van VPRO Tegenlicht, 3 april 2016, beweerde bedrijfsadviseur Kees Klomp dat we op de drempel staan van een nieuw economisch paradigma waarbij ‘van betekenis zijn’ waarde-bepalend gaat worden voor bedrijven. Gezien de duidelijke maatschappelijke waarde van drinkwater biedt de trend richting een betekeniseconomie kansen voor waterbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?