BTO rapport - BTO 2016.101

Trendalert Biomimicry omringd door de genialiteit van de natuur

Rapporten

Gebouwen op temperatuur houden, zout water ontzilten, zeer sterke structuren bouwen, en zuinig omgaan met zoet water. Zomaar enkele uitdagingen die de mens al jaren met meer of minder succes tegemoet treedt. Vaak tegen hoge kosten door bijvoorbeeld energieverbruik. Janine Benyus, medeoprichter van het Biomimicry Institute, ziet de oplossingen voor deze problemen al jaren om ons heen: ‘The answers we seek, the secrets to a sustainable world, are literally all around us’. Door evolutie geschapen is de natuur voorbereid op allerlei uitdagingen. Iedere technische uitdaging die de mens voor zich heeft kent een oplossing in de natuur, we moeten deze alleen nog vinden. Biomimicry gaat om het imiteren van (de) natuur(lijke processen) in de geïndustrialiseerde samenleving. Biomimicry kan innovatie bij de Nederlandse waterbedrijven versterken door inspiratie en een nieuwe manier van denken aan te reiken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?