BTO rapport - BTO 2016.096

Trendalert Decentrale Digitale Democratie

Rapporten

Als gevolg van toenemende digitale mogelijkheden en afnemend vertrouwen in bestaande politieke instituties ontstaan er in heel Europa nieuwe vormen van digitale democratie die vaak sterk lokaal georganiseerd zijn. Van Barcelona en Madrid, tot Reykjavik en Helsinki kunnen burgers online meebeslissen over budgetverdeling, beleidsvoorstellen doen en debatten voeren. In Nederlandse dorpen heeft het SCP onderzoek gedaan naar de doe-democratie. Minder digitaal, maar meer gericht op een actieve bijdrage aan de organisatie van voorzieningen in de Nederlandse dorpen. Deze digitale en decentrale democratische vernieuwing kan van grote invloed zijn in de wijze waarop steden en dorpen hun nutsvoorzieningen gaan organiseren en kan in potentie leiden tot grote lokale diversiteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?