BTO rapport - BTO 2016.098

A productive knowledge cycle, theoretical framework for analysing feedback loops from practical applications to the research process

Rapporten

Het wetenschappelijk onderzoek binnen het BTO focust sterk op praktische toepassingen. Praktische toepassing is echter niet alleen het doel op zich: praktische toepassingen kunnen ook positieve effecten hebben op het wetenschappelijk onderzoek zelf. Terugkoppeling uit de praktijk kan cognitieve, financiƫle en sociale voordelen opleveren voor het onderzoek dat aan de basis staat van deze toepassingen. Over de aard en optimale uitvoering van deze terugkoppeling is echter nog weinig bekend. Op basis van een literatuurstudie en interviews met experts zijn daarom de eerste bouwstenen gelegd voor een theoretisch kader waarmee de terugkoppeling van kennis uit praktische toepassingen naar het onderzoeksproces kan worden geanalyseerd. Het belangrijkste mechanisme achter deze terugkoppeling is een intensieve interactie tussen onderzoekers en de mensen die zich bezighouden met de praktijktoepassing. In de literatuur zijn acht condities gevonden die deze interactie kunnen bevorderen: een gemeenschappelijke onderzoeksinteresse, een langetermijnperspectief, sociale nabijheid, een open onderzoekscultuur, gedeelde onderzoeksapparatuur, aandacht voor duurzaamheid, de karaktereigenschappen van de betrokken onderzoekers en voldoende financiering van samenwerkingsverbanden. Op basis van dit theoretisch kader zullen we empirisch onderzoek uitvoeren dat aanknopingspunten oplevert voor het vergroten van de synergie tussen onderzoeksprojecten in het BTO en de toepassingen van dit onderzoek in de praktijk.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?