Vakblad artikel

Weers- en seizoensinvloeden op huishoudelijk waterverbruik in DMA's

Artikelen

“Voor Evides Waterbedrijf is onderzoek gedaan om het waterverbruik beter te kunnen vaststellen. Op basis van reeds beschikbare gegevens van DMA’s (District Metered Areas) zijn in dit onderzoek verschillende typische verbruikspatronen geïdentificeerd (zomerperiode, werk-, weekend-, feest- en vakantiedagen). Er zijn grote verschillen in het gebruik gedurende de ochtend, avond en nacht, en in bijvoorbeeld de zomerperiode. Voor aanpassing van het waterverbruiksmodel SIMDEUM is gedetailleerdere aanvullende kennis nodig. Hiervoor loopt inmiddels een vervolgonderzoek. Het onderzoek past binnen het BTO Speerpuntonderzoek.”

(Citaat: Vertommen, I., Blokker, E.J.M., Urbanus, J. – Weers- en seizoensinvloeden op huishoudelijk waterverbruik in DMA’s – H2O-Online (2016)15 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?