BTO rapport - BTO 2016.022

Rol van leidingmateriaal bij groei van micro-organismen en opportunistische pathogenen

Rapporten

Onderzoek bij KWR in het verleden heeft laten zien dat het leidingmateriaal PE meer groeibevorderende stoffen afgeeft dan PVC-C of PVC-U. Doordat groei van microorganismen op dergelijke stoffen in het distributiesysteem zou kunnen leiden tot nagroeiproblemen, heeft KWR het advies aan de drinkwaterbedrijven gegeven om terughoudend te zijn in het gebruik van PE-materiaal. De afgelopen tien jaar is het gebruik van PE-materialen in het distributiesysteem toegenomen. De reden hiervoor is dat PE-materiaal een aantal voordelen heeft ten opzichte van het gebruik van PVC-U. Daarnaast is de dichtheid van het PE-materiaal steeds hoger geworden. Mogelijk dat PE met deze hogere dichtheid minder groeibevorderende stoffen afgeeft. Daarom is binnen het thematische deel van het BTO een onderzoek uitgevoerd om de biomassaproductiepotentie (BPP) van PE-materialen van verschillende dichtheid en van verschillende fabrikanten te vergelijken en is achterhaald in hoeverre een drinkwaterstam van Aeromonas zich op deze materialen weet te vermeerderen tijdens de BPP-test. Eén van de nagroeiproblemen die kan optreden is de vermeerdering van bepaalde opportunistische pathogenen in het distributiesysteem. Daarom is tevens onderzocht in hoeverre de opportunistische pathogenen Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Aspergillus fumigatus, Mycobacterium avium en Mycobacterium kansasii zich weten te vermeerderen tijdens de BPP-test op diverse leidingmaterialen die worden toegepast in het drinkwaterdistributiesysteem en de drinkwaterinstallaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?