KWR rapport - KWR 2016.050

Automatische registratie afsluiterstanden

Rapporten

Het drinkwaternet bestaat uit verschillende onderdelen die elk hun eigen functionaliteit hebben. De belangrijkste onderdelen zijn de leidingen, de aansluitingen en de afsluiters. Het Nederlandse leidingnet heeft een lengte van 120.000 km, het aantal aansluitingen bedraagt ongeveer 7 x 106 en het aantal afsluiters ongeveer 550.000. Van deze afsluiters wordt 5 – 10% jaarlijks gedraaid bij werkzaamheden en spuien. Bij een dergelijke hoeveelheid handelingen blijft een beperkt aantal afsluiters (geschat wordt rond 1% van het totaal) in een verkeerde stand achter (meestal dicht in plaats van open), zie hoofdstuk 2 voor verdere onderbouwing. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van het systeem en veroorzaakt een onjuiste kennis van waterstromen in het systeem. Handmatige registratie van afsluiterstanden is foutgevoelig en een extra belasting voor de monteurs in het veld. Er zijn automatische afsluitsleutels op de markt waarmee afsluiterinformatie (identificatie, momenten, eindstand e.d.) geregistreerd wordt. Door deze registratie te koppelen aan het GIS wordt de informatie van afsluiters in het GIS compleet en is beheer van afsluiters in het bedrijf op eenduidige wijze uitvoerbaar.
Het bedrijf Suez heeft in 2010 een onderzoeksproject uitgevoerd met een prototype van een “smart valve key”. Het project maakte deel uit van een groter project waarin informatisering en automatisering van het distributienet en administratie centraal stond. Het project heeft niet geleid tot gepubliceerde resultaten (mondelinge mededeling Suez).
In dit project wordt geïnventariseerd hoeveel afsluiters van het totale bestand jaarlijks gebruikt wordt en hoeveel afsluiters aangetoond in een foute stand staan. Hiernaast wordt de bestaande technologie gebruikt om in een pilotgebied de toegevoegde waarde te bepalen van registratie van de te meten afsluiterkenmerken. Om de technologie in het bedrijfs- en beheerproces te kunnen implementeren wordt nagegaan welke informatiestromen hierbij horen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?