BTO rapport - BTO 2016.072

Onderscheid tussen dode en levende bacteriën met qPCR

Rapporten

Aanleiding Voor een snelle risicobeoordeling van de aanwezigheid van mogelijk ziekteverwekkende micro-organismen, zoals Legionella pneumophila in water, zijn moleculair biologische detectiemethoden zeer geschikt. De meest gebruikte methode is de kwantitatieve PCRmethode (qPCR) die gericht is op kwantitatieve detectie door vermenigvuldiging van een kort kenmerkend DNA-fragment. De voordelen van het inzetten van PCR-technieken zijn de zeer korte analysetijd (± 4 uur) en de grote specificiteit in vergelijking met traditionele veelal op kweek gebaseerde detectiemethoden. De detectie en kwantificatie van DNA heeft echter als nadeel dat geen informatie wordt verkregen over de levensvatbaarheid van de aangetoonde micro-organismen. In specifieke situaties, zoals bij een risicobeoordeling van de aanwezigheid van L. pneumophila, is het van belang om inzicht te krijgen of het aangetoonde DNA afkomstig is van levende bacteriën.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?