Publieksmedia

KWR in het nieuws E. de Buijzer Onderzoek naar terugwinnen en vermarkten uit afvalwater

Artikelen

“Een consortium van acht waterschappen, drinkwaterbedrijf OASEN, HVC, GMB en penvoerder KWR is gestart met een onderzoeksproject naar het terugwinnen van zeldzame metalen uit afvalwater. Hierin wordt ook gekeken naar het vermarkten van de teruggewonnen metalen én van afvalwaterzuiveringsslib met een verlaagd gehalte aan zware metalen. Financiering komt mede uit de Topsector Water.
Is het mogelijk om (zeldzame) metalen op een economisch verantwoorde manier terug te winnen uit de keten van drinkwaterproductie tot afvalwater en slib-as? Dat is de hoofdvraag van dit onderzoeksproject. Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Oasen, HVC, GMB, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland en penvoerder KWR slaan als consortium de handen ineen om het antwoord op deze vraag te vinden.”

(Citaat: KWR in het nieuws E. de Buijzer – Onderzoek naar terugwinnen en vermarkten uit afvalwater – www.wbl.nl (2016)17 november – website 9 december 2016)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?