Vakblad artikel

Wateraanvoer van Waal naar Maas: gunstig voor de waterkwaliteit

Artikelen

“De waterkwaliteit van de Maas staat meer en meer onder druk, zowel door calamiteiten als door klimaatverandering. Een mogelijke oplossing om de waterkwaliteit van de Maas (bij lage afvoeren) te verbeteren is aanvoer van water van de Waal. Deze studie brengt de effecten van de aanvoer van Waalwater op de waterkwaliteit van de Maas in beeld, zowel in de huidige situatie als in de toekomst (zichtjaar 2050). De studie en stofkeuze zijn specifiek gericht op de drinkwaterfunctie van de Maas.”

(Citaat: Sjerps, R.M.A., Werkman, W., Römgens, H., Zwolsman, G. – Wateraanvoer van Waal naar Maas, gunstig voor de waterkwaliteit – H2O-Online (2016)16 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?