KWR rapport - KWR 2016.066

Verwijdering waterstofsulfide uit biogas met granulair ijzer(hydr)oxide

Rapporten

Biomassa en cosubstraten zoals mest en zuiveringsslib bevatten zwavelverbindingen. Tijdens vergisting wordt hieruit door biologische processen zwavelhoudend (bio)gas geproduceerd, vooral in de vorm van waterstofsulfide (H 2 S). Om het biogas te kunnen benutten in een warmte-kracht-koppeling (WKK) installatie, op te werken naar ‘groen gas’ als brandstof voor transport of voor invoeding in het aardgasnet, is het noodzakelijk het biogas voor te behandelen door met name te ontvochtigen en zwavel te verwijderen. Verwijdering van zwavel is essentieel omdat het corrosie veroorzaakt, al in hele lage concentraties toxisch is en een zeer onaangename geur verspreidt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?