Vakblad artikel

Bodemenergie & drinkwaterwinning

Artikelen

“De Nederlandse drinkwatervoorziening is sterk afhankelijk van grondwater. Tegelijkertijd neemt de toepassing van bodemenergiesystemen toe door ambitieuze groeidoelstellingen voor bodemenergie. Voor de drinkwatersector heeft KWR tussen 2011 en 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico‚Äôs en effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit en winningslocaties. Van sommige typen opslagsysteem lijken de effecten gering te zijn. Van andere systemen is echter nog niet alles bekend. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat deze een serieus risico vormen voor de drinkwatervoorziening. Daarom blijven deze bodemenergiesystemen een mogelijk zorgpunt voor de drinkwaterbedrijven.”

(Citaat: Bloemendal, J.M., Hoogendoorn, J., Rijk, S. – Bodemenergie & drinkwaterwinning – H2O-Online (2016)8 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?