BTO rapport - BTO 2016.015

Iron and manganese removal, recent advances in modelling of the treatment efficiency by rapid sand filtration

Rapporten

Een nieuw ontwikkeld procesmodel blijkt goed in staat om onder verschillende condities (bijvoorbeeld zuurgraad en contacttijd) te voorspellen in hoeverre ijzer en mangaan uit grondwater worden verwijderd over de hoogte van het filterbed en in het uitgaande water. De resultaten bieden een solide basis voor doorontwikkeling van het model voor complexere filtratieprocessen waarin interactie met ammonium, korte- (door spoeling) en lange termijneffecten (aangroei van ijzer- en mangaanafzettingen) en filtratie met verschillende filtermateriaallagen een belangrijke rol spelen. We geven een overzicht van modelvormend werk naar de verwijderingsprestaties van snelle zandfilters en verdiepen het inzicht in oxidatief-adsorptieve processen en in de biologische verwijdering van ammonium. De combinatie van snelle zandfiltratie en beluchting is een veel toegepaste methode voor de verwijdering van ammonium, ijzer en/of mangaan uit (grond)water op drinkwaterproductielocaties in Nederland.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?