Vakblad artikel

Interview A. van Loon KWR-RIVM-rapport Overschrijding kwaliteitsparameters voor drinkwaterbronnen door mestgebruik

Artikelen

“In de Nederlandse zand- en lössgebieden is het meststoffenbeleid mede bepalend voor de kwaliteit van grondwater als grondstof voor de productie van drinkwater. De onderzoeksinstituten KWR en RIVM publiceerden eerder dit jaar een rapport over de aard en omvang van de problematiek die drinkwaterbedrijven ondervinden als gevolg van bemesting. Auteur dr. ir. Arnaut van Loon (KWR) licht zijn bevindingen toe.”

(Citaat: Interview A. van Loon KWR-RIVM-rapport Overschrijding kwaliteitsparameters voor drinkwaterbronnen door mestgebruik – Waterspiegel (2016)oktober, p.38-40)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?