Vakblad artikel

Interview K. Zuurbier Water voor gewassen uit ondergrondse opslag

Artikelen

“Over een heel jaar gezien, valt er bij benadering voldoende regen om teeltgewassen mee te begieten. Maar het hemelwater is er niet
altijd als het nodig is. Met ondergrondse opslag van regenwater kunnen telers altijd voordelig over watervan goede kwaliteit beschikken.”

(Citaat: Interview K. Zuurbier – Water voor gewassen uit ondergrondse opslag – Nieuwsbrief Bodem 9(2016)8 september, p.5)

Heeft u een vraag over deze publicatie?