BTO rapport - BTO 2016 081

Towards transdisciplinarity - a water research programme in transition

Rapporten

Empirisch onderzoek binnen het BTO heeft een duidelijker beeld opgeleverd van de verschillende soorten barrières en interventies die er zijn voor de realisatie van interdisciplinariteit en co-makership in het onderzoek. Het BTO streeft sinds 2013 naar meer interdisciplinariteit en co-makership omdat dit belangrijke hulpmiddelen zijn bij de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken waar de drinkwatersector mee te maken heeft. Een van de mogelijke routes naar meer interdisciplinariteit en co-makership (samen aangeduid als transdisciplinariteit) ligt in de realisatie van themagroepen waarin de verschillende disciplines evenwichtig vertegenwoordigd zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?