KWR rapport - KWR 2016.053

Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen : omzetting van gewasbeschermingsmiddelen met geavanceerde oxidatie

Rapporten

Het doel van dit onderzoek was het beantwoorden van de vraag in hoeverre de kwaliteit van geloosd spuiwater met gewasbeschermingsmiddelen verbetert door het toepassen van (geavanceerde) oxidatietechnieken, en om zicht te krijgen op mogelijke negatieve bijwerkingen van deze technieken op het ecosysteem. Hiervoor zijn verschillende technieken vergeleken: Waterstofperoxide, Waterstofperoxide + Lage druk UV, Waterstofperoxide + middendruk UV, Waterstofperoxide + ozon, Ozon + lage druk UV, Waterstofperoxide + ozon + lage druk UV.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?