Vakblad artikel

Verwijdering van Pyrazool in drinkwaterzuiveringsprocessen

Artikelen

“De aanwezigheid van pyrazool in het Nederlandse oppervlaktewater leidde tot de vraag hoe en in welke mate deze stof kan worden verwijderd in de drinkwaterzuivering. Verschillende zuiveringsprocessen zijn experimenteel onderzocht. Adsorptie aan poederkool, chloring, flocculatie/sedimentatie en omgekeerde osmose bleken niet of weinig effectief, UV-fotolyse (eventueel in combinatie met H2O2) en biodegradatie wel. Bij biologische afbraak van pyrazool spelen het type bacteriĆ«n en de aanwezigheid van zuurstof een belangrijke rol. Meer kennis over biologische afbraak maakt het in de toekomst mogelijk biologische afbraakprocessen te sturen/optimaliseren voor de verwijdering van organische microverontreinigingen.”

(Citaat: Bertelkamp, C., Hijnen, W.A.M., Siegers, W.G., Hofman-Caris, C.H.M. van der Leer – Verwijdering van Pyrazool in drinkwaterzuiveringsprocessen – H2O-Online (2016)september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?