Vakblad artikel

Signalering van ‘overige antropogene stoffen’, en dan? De pyrazool-casus

Artikelen

“Vorige zomer signaleerde WML een verontreiniging in de Maas, later geïdentificeerd als pyrazool. Deze stof kwam door een industriële lozing terecht in de rivier, die dient als bron voor de productie van drinkwater. Door een samenloop van omstandigheden liepen de concentraties ver op, terwijl nog onduidelijk was of de stof uit gezondheidskundig oogpunt relevant was. WML, Evides en Dunea moesten de inname van Maaswater tijdelijk stoppen teneinde de drinkwaterkwaliteit te beschermen. Dit incident heeft ons waardevolle lessen geleerd voor calamiteiten met ‘overige antropogene stoffen’. Voor het waarborgen van de drinkwaterkwaliteit is samenwerking tussen industrie, waterbeheerders, drinkwatersector en overheid onontbeerlijk.”

(Citaat: Baken, K., Kolkman, A., et al. – Signalering van “overige antropogene stoffen”, en dan? De pyrazool-casus – H2O-Online (2016)11 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?