BTO rapport - BTO 2016.042

Research pilot of rapid filtration at Velddriel: Iron, manganese and ammonium removal

Rapporten

Om de verwijdering van ijzer, mangaan en ammonium in de snelfilters van WPB Velddriel beter te kunnen beschrijven is een bestaand model voor ijzer- en mangaanverwijdering in snelfilters uitgebreid met twee mechanismes: dubbellaagsfiltratie en nitrificatie. Simulaties met dit uitgebreide model laten zien dat met twee aanpassingen in het operationele beheer van de filters de ijzer/mangaanverwijdering mogelijk verder te verbeteren is. Deze aanpassingen zijn (i) het conditioneren van het beluchte water om de pH te verhogen (ten behoeve van verbeterde mangaanverwijdering) en (ii) het verlengen van de verblijftijd in het filterbed door het debiet te verlagen. Hierdoor kan de terugspoelfrequentie worden verlaagd en daarmee de looptijd van het filter verlengd. Dit maakt wel een groter filteroppervlak nodig om dezelfde productiecapaciteit te behouden. Experimentele en modelleerresultaten laten zien dat een deel van het filter (de laag vlakbij de bodem) van WPB Velddriel niet effectief bijdraagt aan de verwijdering van mangaan. Dit kan een indicatie zijn dat de filterbedhoogte verkleind zou kunnen worden, maar het is nog onduidelijk of deze reservecapaciteit op de langere termijn wel nodig is. Aanvullende lange-termijn experimenten zijn nodig om de verzadiging van deze laag verder te onderzoeken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?