BTO rapport - BTO 2016.026

NGS voor detectie van fecale besmettingen. Korte verkenning van de mogelijkheden

Rapporten

Het project “Toepassing snelle detectie fecale verontreiniging” is in 2015 gestart met het voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van de waterbedrijven en hun laboratoria en
met het houden van een workshop. Met deze activiteiten is geïnventariseerd welke behoeften er bestaan, welke ervaringen er al zijn, welke methoden als kansrijk worden gezien en welke methoden mogelijk in de toekomst toegepast kunnen gaan worden. De resultaten van de workshop zijn samengevat in het BTO-rapport “Verslag workshop snelle detectie fecale
verontreinigingen” (Smeets et al. 2015). Het belang van de beschikbaarheid van snelle en betere methoden voor de monitoring van de hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater
werd onderschreven. Voor de korte termijn krijgt de implementatie van veelbelovende RTPCR methoden voor detectie van het RNA van E. coli en enterococcen daarom prioriteit bij
alle laboratoria. Binnen het thema “Nieuwe meetmethoden en sensoring” (NMS) zijn daarom projecten gestart waarbinnen validatie en activiteiten t.b.v. wettelijke acceptatie van deze
snelle methoden centraal staat.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?