BTO rapport - BTO 2016.009

Effecten op drinkwaterverbruik bij grootschalige elektriciteitsuitval

Rapporten

Vitens onderzoekt de noodzakelijke noodstroomvoorziening bij een grootschalige uitval van de elektriciteit, een zogenaamde “black out” binnen noordwest Europa. De aanwezige noodstroomvoorzieningen in de installaties binnen Vitens zijn gebaseerd op leveringszekerheidsanalyses waarbij het netwerk onderzocht is volgens een “N min 1 scenario” waarbij gebruik gemaakt wordt van overcapaciteiten elders in het net. Bij een volledige black out werken alle installaties op noodstroom of ze werken niet. Van de aanwezige overcapaciteiten onder normale omstandigheden kan dan mogelijk geen volledig gebruik gemaakt worden. Omdat bij een volledige black out het waterverbruik sterk beïnvloed wordt door het wegvallen van bijvoorbeeld wasmachines, afwasmachines en warmwatervoorziening, veranderd de waterverdeling en de benodigde energie hiervoor. Hieruit volgt een nieuwe afweging tussen noodzakelijke en beschikbare noodstroomvoorziening. Kennis van de optredende vraag onder deze omstandigheden is hierbij essentieel.
In dit rapport is een schatting gemaakt van het optredende waterverbruik onder gedefinieerde omstandigheden waarbij rekening gehouden is met de effecten van de genoemde grootschalige stroomuitval.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?