Vakblad artikel

Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden

Artikelen

“Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit
de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.”

(Citaat: Dorland, E., Fujita, Y., et al. – Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden – Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april, p.3-5)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?