Vakblad artikel

Hoe voorspelbaar is de zuivering via oeverfiltratie

Artikelen

“In 2015 werd Nederland opgeschrikt door pyrazoo en dimethoaat in het oppervlaktewater. Een deel van het Nederlandse drinkwater wordt gemaakt uit oppervlaktewater, met oeverfiltratie als eerste stap. Daarom is het belangrijk na te gaan in hoeverre organische microverontreinigingen door oeverfiltratie worden verwijderd.”

(Citaat: Bertelkamp, C., van der Hoek, J.P., et al. – Hoe voorspelbaar is de zuivering via oeverfiltratie – Water Matters (2016)april, p. 20-23)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?