Vakblad artikel

Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw

Artikelen

“Om droogteschade aan landbouwgewassen te voorkomen is het van belang dat regio’s beter kunnen voorzien in hun eigen zoetwaterbehoefte. Onder andere door gezuiverd restwater van rioolwaterzuiveringen en industrieën niet af te voeren via het open water, maar te benutten voor droogtebestrijding, kunnen watertekorten in de landbouw worden verminderd. Waterschap Vechtstromen voert een praktijkproef uit waarbij effluent van een rioolwaterzuivering via subirrigatie ondergronds wordt geïnfiltreerd, waardoor de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte op peil blijven of verhoogd worden. Daarbij worden tevens waterkwaliteitsaspecten in beeld gebracht om risico’s op verontreiniging van gewas en dieper grondwater te kwantificeren.”

(Citaat: Bartholomeus,R.P., Raat, K.J., et al. – Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw – H2O-Online (2016)28 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?