Vakblad artikel

Geneesmiddelen uit afvalwater halen: is het haalbaar?

Artikelen

“Rioolwaterzuiveringen kunnen geneesmiddelen slechts gedeeltelijk uit het afvalwater krijgen. Zuiveringstechnieken voor drinkwater zijn daartoe wel in staat, maar zijn minder geschikt voor het effluent van rioolwaterzuiveringen. Daarin zit namelijk veel organisch materiaal. Is het mogelijk en rendabel om dït eerst te verwijderen en het afvalwater daarna een geavanceerd oxidatieproces te laten ondergaan?”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., Siegers, W.G., van de Merlen, K., de Man, A. – Geneesmiddelen uit afvalwater halen: is het haalbaar? – Water Matters (2016) april, p.34-37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?