Rapport i.s.m. derden - OBN204-BE

Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor herstel beekdalvenen

Rapporten

“Dit rapport betreft het OBN-onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen. Beekdalvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. Het doel van dit onderzoek is om te kijken of extra maatregelen (aanvullend op de vernatting van beekdalen) helpen bij het herstel van basenrijke kleine zeggen-slaapmos-vegetaties. Het gehele project bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek, beschrijvend veldonderzoek en experimenten. De literatuurreviews gaan in op de rol van ijzertoxiciteit in beekdalvenen (H3), de ervaringen met introductie van plantensoorten in laagveenmoerassen (H4), de effecten van plaggen in laagveenmoerassen (H5) en de invloed van microtopografie op de standplaatscondities in laagveenmoerassen (H6). Het correlatief veldonderzoek concentreert zich op de chemische stratificatie in beekdalvenen (H7) en de ruimtelijke differentiatie in de chemie als gevolg van microtopografie (H8). In beide veldonderzoeken wordt daarbij de koppeling gelegd met de vegetatie en ligt de nadruk op de invloed van ijzer en fosfaat. Tenslotte wordt de potentiĆ«le effectiviteit van herstelmaatregelen geĆ«valueerd op basis van experimenteel veldonderzoek. Hierbij is gekeken naar de effecten van vernatting van ijzerarme en ijzerrijke veenbodems (H9), het afgraven van een gedegradeerde toplaag (H10), en tenslotte gerichte introducties van kenmerkende soorten van kleine zeggen- en slaapmosvegetaties (H11). Het voorlaatste hoofdstuk (H12) betreft een synthese waarin de antwoorden op de onderzoeksvragen worden samengevat. Tenslotte worden de onderzoeksresultaten vertaald naar concrete mogelijkheden voor herstel en beheer van beekdalvenen (H13).”

(Citaat: Emsens, W.J., Aggenbach, C.J.S., Cirkel, D.G., Smolders, A.J.P., Stuyfzand, P.J., van Diggelen, R. – Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor herstel beekdalvenen – OBN204-BE (2016))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?