Vakblad artikel

Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw

Artikelen

“Door de klimaatverandering zal de landbouw meer geconfronteerd worden met droogteschade. Het beter benutten van alternatieve zoetwaterbronnen,
zoals het gezuiverde restwater van industrie├źn en rioolwaterzuiveringen, kan droogteschade verminderen. Dit restwater bevat echter diverse milieuvreemde
stoffen. Wat zijn de risico’s van het gebruik van dit restwater in de landbouw?”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., Raat, K.J., et al. – Restwater van de rioolwaterzuivering voor de landbouw – Water Matters (2016)april, p.30-33)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?