Vakblad artikel

Teruglopende voorraad zoet grondwater noopt international tot maatregelen, verslag ISMAR9 en Ag-groundwater (San Francisco)

Artikelen

“Terwijl in Nederland het zoete water met bakken uit de lucht kwam, vond aan de andere kant van de Atlantische oceaan een tweetal congressen plaats rondom het beheer van zoet grondwater in gebieden met extreme zoetwatertekorten. Zowel in Mexico-City (ISMAR9) als Californië (Ag-groundwater) laat het resultaat zich raden: overexploitatie van het grondwatersysteem met als gevolg dalende grondwaterstanden, zetting, droogvallende rivieren, waterkwaliteitsproblemen en zoutwaterintrusie.”

(Citaat: Zuurbier, K.G., Bartholomeus, R.P., Stuyfzand, P.J., Paap, J. – Teruglopende voorraad zoet grondwater noopt international tot maatregelen, verslag ISMAR9 en Ag-groundwater (San Francisco) – Stromingen 26(2016)2, 81-86)

Heeft u een vraag over deze publicatie?