BTO rapport - BTO 2016.065

Landelijke inventaristatie ongewervelde dieren 2009-2013

Rapporten

Ongewervelde dieren kunnen in het Nederlandse drinkwater voorkomen. Deze aanwezigheid vormt echter geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar kan wel leiden tot esthetische en technische klachten. In 1993 t/m 1995 is een inventariserend onderzoek naar ongewervelde dieren uitgevoerd bij 36
verschillende productielocaties die grondwater behandelen. De gegevens van 34 van de 36 onderzochte locaties en van reguliere monitoring in die periode bij vijf oppervlaktewaterverwerkende locaties zijn gebruikt om referentiewaarden te definiƫren voor ongewervelde dieren in reinwater en in spuiwater uit het voorzieningsgebied. Het is echter onduidelijk of deze 39 locaties voldoende zijn om betrouwbare landelijke referentiewaarden af te leiden en of de aantallen die destijds zijn gevonden nog actueel zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?