KWR rapport - PCD 1-1 2015 (juli 2015)

Hygiënecode Drinkwater. Algemeen

Rapporten

De Nederlandse drinkwaterbedrijven maken in de dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van richtlijnen met als doel het (hoge) kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren, en/of de efficiency van de bedrijfsvoering te verhogen en bij te dragen aan het verder uniformeren van de werkwijzen binnen de drinkwatersector. Deze richtlijnen hebben doorgaans het karakter van een ‘aanbeveling van een te volgen gedrag of handelswijze’ en niet van een ‘bindend voorschrift’. Het gaat om privaatrechtelijke richtlijnen voor de ondersteuning in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering (‘best practices’) in het gehele traject van bron tot tap. De richtlijnen (soms ook aangeduid als ‘leidraad’) worden sinds 2008 opgesteld en hebben in 2015 de aanduiding ‘Praktijkcode Drinkwater’ (PCD) gekregen.
Dit is de eerste editie van deze praktijkcode. Het uitgangspunt daarvoor werd gevormd door onder meer de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie’ [8] en de ‘Hygiënecode Drinkwaterbereiding’[5]. Ook zijn de laatste ontwikkelingen binnen de drinkwatersector en op het gebied van wet- en regelgeving in deze praktijkcode verdisconteerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?