KWR rapport - PCD 5 2016 (mei 2016)

Leidraad permeatie. De toepassing van leidingmaterialen in met organische stoffen verontreinigde bodem (mei 2016)

Rapporten

Het voorliggende document is de derde editie van een praktijkcode (huidige benaming), die in 2016 is afgerond. Naast een redactionele slag zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de tweede editie: De gegevens over rubber afdichting(sring)en ten behoeve van verbindingen zijn
aangevuld en in een separaat hoofdstuk geplaatst; Voor kunststof materialen en rubber wordt onderscheid gemaakt tussen chemische
bestendigheid en permeatie; Zowel de verbindingen in als de hulpstukken voor PE leidingen zijn nader uitgewerkt, inclusief de risico’s voor permeatie; Modelberekeningen door de wand van een leiding zijn vereenvoudigd en er is onderscheid gemaakt tussen permeatie door een gehele leiding en een deel daarvan (bijvoorbeeld door een rubber afdichting(sring)); De samenvattende tabel is omgezet naar de toepassing van streef- en interventiewaarden uit de vigerende ‘Circulaire bodemsanering’.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?