KWR rapport - PCD 2 2015 (juli 2015)

Sediment in drinkwaterleidingen. Beoordelen en beheersen

Rapporten

Dit is de eerste editie van deze praktijkcode. Die is tot stand gekomen op basis van bestaande documenten en huidige kennis, inzichten en ervaringen bij de drinkwaterbedrijven op het gebied van het schoonmaken van leidingen. Voor wat betreft de documenten worden met name genoemd: het Kiwa-rapport SWE 99.009 ‘Schoonmaken leidingnetten; Handleiding voor opzetten, uitvoeren en controleren van schoonmaakprogramma’s’; de dissertatie ‘Discolouration in drinking water systems: a particular approach’ (de informatie met betrekking tot het schoonmaken van leidingen); het Kiwa/AWWARF-rapport KOA 02.058 ‘Processes involved in the generation of discolored water’. De huidige kennis, inzichten en ervaringen zijn ingebracht door de begeleidende projectgroep.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?