KWR rapport - PCD 1-2 2016 (januari 2016)

Hygiënecode Drinkwater. Winning (grondwater, oevergrondwater en water na kunstmatige infiltratie)

Rapporten

De Nederlandse drinkwaterbedrijven maken in de dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van richtlijnen met als doel het (hoge) kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren, en/of de efficiency van de bedrijfsvoering te verhogen en bij te dragen aan het verder uniformeren van de werkwijzen binnen de drinkwatersector. Deze richtlijnen hebben doorgaans het karakter van een ‘aanbeveling van een te volgen gedrag of handelswijze’ en niet van een ‘bindend voorschrift’. Het gaat om privaatrechtelijke richtlijnen voor de ondersteuning in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering (‘best practices’) in het gehele traject van bron tot tap. De richtlijnen (soms ook aangeduid als ‘leidraad’) worden sinds 2008 opgesteld en hebben in 2015 de aanduiding ‘Praktijkcode Drinkwater’ (PCD) gekregen.
Deze ‘Hygiënecode Drinkwater; Winning’ is onderdeel van de verschillende documenten van de ‘Hygiënecode Drinkwater’ en is bedoeld voor de winning van ruw grondwater, waarbij het water voorafgaand aan de winning op enige wijze een bodempassage ondergaat. Concreet gaat het om de winning van grondwater, oevergrondwater en water na kunstmatige infiltratie (duin- en diepinfiltratie). Daarmee wordt aangesloten bij de omschrijving van het begrip ‘winning’ in de Drinkwaterwet [16]: ‘onttrekking van grondwater, oppervlaktewater of zeewater ten behoeve van de bereiding van drinkwater’. Deze Hygiënecode gaat niet in op de hygiëne van de winning van oppervlaktewater. Deze Hygiënecode heeft niet alleen betrekking op de hygiënische aspecten van de winning als handeling, maar omvat ook winmiddelen en de bodem waarin die zijn opgenomen. De hygiëne van het water en de winmiddelen wordt beschouwd in de verschillende stadia: het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en de exploitatie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?