KWR rapport - KWR 2016.018

DPWE robuustheid, toepassen van bioassays

Rapporten

Watermonsters van innamepunten (zg. bronnen) én drinkwater zijn onderzocht met een combinatie van bioassays en chemische analyses. Met name in de bronnen lieten de chemische analyses een breed spectrum organische microverontreinigingen zien en de bioassays een spectrum aan biologische activiteit. Figuur 13 uit het rapport toont verschillen tussen de geïntegreerde respons van de toegepaste CALUX bioassays (weergegeven door gesommeerde bioassay punten) en de gesommeerde analytische concentraties. Deze verschillen worden verklaard door het feit dat de zoetstoffen, complexvormers en metformine -die in relatief grote hoeveelheden worden aangetoond met de chemische analyses- geen biologische activiteit vertonen en dus geen respons geven in de bioassays. Hieruit blijkt een toegevoegde waarde van bioassays: chemische stoffen die biologisch niet relevant zijn, worden ook niet opgepikt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?