BTO rapport - BTO 2015.222(s)

Workshop Inspectietechnieken voor het leidingnet

Rapporten

Het drinkwaternet in Nederland heeft een lengte van 119.000 km (Vewin, 2015) en op basis van de USTORE-database heeft 27% hiervan een levensduur langer dan 50 jaar. In het verleden is 50 jaar vaak gehanteerd als de technische levensduur van leidingen. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de leidingen een levensduur heeft die hoger is dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn aangelegd. Gezien het beperkt aantal storingen in het Nederlandse drinkwaternet leidt dit nog niet tot ongewenste situaties. Het is echter van belang dat drinkwaterbedrijven inzicht hebben in de toestand van het leidingnet en weten welke leidingen op welk moment vervangen dienen te worden.
KWR Watercycle Research Institute voert het BTO-project ‘Kennisregels veroudering leidingmateriaal’ uit waarin verdere kennis over de toestand van het leidingnet wordt verkregen. In het kader van dit onderzoek is onder andere een workshop georganiseerd over inspectietechnieken van drinkwaterleidingen. Het doel van deze workshop was het uitwisselen van ervaringen over inspectie van drinkwaterleidingen, het benoemen van de inspectiebehoefte, en het verkennen van initiatieven voor verdere innovatie. Aan deze workshop Inspectietechnieken, die werd georganiseerd op 2 oktober 2015, namen de Nederlandse drinkwaterbedrijven deel en De Watergroep uit Vlaanderen. Daarnaast waren de inspectiebedrijven M.J. Oomen Groep, Echologics, A. Hak Industrial Services en Acquaint aanwezig.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?