BTO rapport - BTO 2016.051

Stakeholderverwachtingen Vitens

Artikelen

Verwachtingen van stakeholders over de performance van de infrastructuur biedt Vitens handvatten voor het vormgeven van de nieuwe Lange Termijn Visie (LTV). Daarnaast helpt inzicht in stakeholderverwachtingen het waterbedrijf richting te geven aan de manier waarop in de toekomst kan worden samengewerkt bij gebiedsprocessen en het realiseren van een robuuste drinkwatervoorziening. Deze resultaten komen voort uit Speerpuntonderzoek waarin de structurele (lange termijn) verwachtingen van de belangrijkste Vitens-stakeholders zijn onderzocht. Aan de hand van interviews met 24 sleutelinformanten zijn de verwachtingen in kaart gebracht, gecontextualiseerd en voorzien van een duiding. Ook zijn de verwachtingen geprioriteerd en zowel individueel als in samenhang geanalyseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?