KWR rapport - KWR 2016.052

Investeringen en prestaties van sensornetwerken in het drinkwaterdistributienet

Rapporten

De huidige bewaking van de drinkwaterwaterkwaliteit vindt plaats op het uitgaande water bij de productielocaties en bij de klant aan de tap met een steekproefsgewijze bemonstering en laboratoriumanalyse van een beperkt volume. Monitoring van de waterkwaliteit op strategische punten in het leidingnet met behulp van sensoren heeft de potentie om online inzicht te geven in de waterkwaliteit tijdens distributie op een groot aantal locaties in het leidingnet. Dit mag als een kansrijke aanvulling worden gezien op monitoring op basis van monstername en laboratoriumanalyse. Enkele Nederlandse drinkwaterbedrijven experimenteren met de inzet van netwerken van real-time waterkwaliteitssensoren. Echter, vanwege onzekerheden in te verwachten prestaties en investeringen van sensornetwerken zijn andere bedrijven terughoudend met installatie van sensornetwerken, en zonder nieuwe investeringen blijft het inzicht uit praktijkervaringen beperkt. Dit kan een impasse veroorzaken die mogelijk waardevolle investeringen in technologische vernieuwing ophoudt. Om de onzekerheden te verkleinen zijn in het huidige onderzoek investeringsvuistregels opgesteld die het mogelijk maken om onderbouwd beslissingen te nemen over investeringen in netwerken van sensoren ten behoeve van waterkwaliteitsmonitoring in drinkwaterdistributienetwerken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?