BTO rapport - BTO 2016.046

Citizen involvement in water issues, an exploration of case studies around the world

Rapporten

Een studie waarin acht internationale cases van burgerbetrokkenheid met elkaar zijn vergeleken biedt de Nederlandse watersector niet slechts stof tot lering, maar met name inspiratie voor de wijze waarop burgerparticipatie in de praktijk van ons waterbeheer kan worden vormgegeven en opgezet. Dit blijkt uit een
studie die aan de hand van voorbeelden uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië, inzicht geeft in de waarde en betekenis van verschillende vormen van burgerbetrokkenheid. Wereldwijd herkent en omarmt men in toenemende mate de innovatie- en denkkracht van burgers. Verbindingen met burgers komen tot stand via traditionele vormen van participatie, gericht op het delen van invloed, maar ook via nieuwe manieren waarbij het vergaren, co-creëren en delen van kennis centraal staat: ‘citizen science’. In de Nederlandse watersector staat deze nieuwe vorm van kennisproductie en burgerbetrokkenheid nog in de kinderschoenen. De kennis en inzichten voortkomend uit deze studie beogen de zoektocht naar het leggen van de verbinding met burgers te vergemakkelijken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?