BTO rapport - BTO 2016.031

UKNOW Zicht op leidingdegradatie door samenhang in informatiesystemen

Rapporten

De beslissing welke leiding wanneer te vervangen is één van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet. Een leiding in goede conditie te vroeg vervangen is een vorm van kapitaalvernietiging, een leiding in slechte conditie te laat vervangen kan een forse kostenpost veroorzaken
wanneer storingen optreden. Bij de planning van leidingvervanging gebruiken drinkwaterbedrijven beslissingsondersteunende software. Deze software is heeft informatie nodig over het risico van falen. Binnen het project UKNOW is een informatiearchitectuur opgesteld die de samenhang weergeeft tussen verschillende
databronnen over leidingconditie onderling en het analyseren van de data uit deze bronnen. Met deze informatiearchitectuur kunnen de drinkwaterbedrijven betere input voor beslissingsondersteunende softwarepakketten creëren, zodat beslissingen beter kunnen worden onderbouwd. In analogie met het project USTORE, waar de opslag van data centraal staat, noemen we deze architectuur UKNOW.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?