BTO rapport - BTO 2016.027

Haalbaarheidsstudie stoffendatabase voor de Nederlandse drinkwatersector

Rapporten

Onderzoekers en stakeholders uit de sector stelden samen een breed gedragen en goed afgestemd pakket van eisen op voor de opzet van een stoffendatabase, waarin gegevens over bekende en onbekende stoffen worden gedeeld tussen de drinkwaterlaboratoria. De database zal bestaan uit twee functionaliteiten: stofeigenschappen van bekende stoffen (primaire functionaliteit) en screeninggegevens voor het uitwisselen van gegevens over onbekende stoffen (secundaire functionaliteit). De bijbehorende kosten voor een dergelijke opzet zijn geschat op 50 k€. De definitieve raming kan pas worden opgesteld na een systeemanalyse. De meerwaarde van deze database is tweeledig. Enerzijds voegt deze database aan de bekende stoffen veel gevraagde maar moeilijk vindbare stofeigenschappen toe. Anderzijds beoogt deze database een actueel overzicht te geven van nieuween onbekende stoffen voor de bedrijfstak en het onderzoek dat naar dergelijke stoffen is uitgevoerd (SPO en BTO).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?